Pål Kristiansen

  • 10.01.1960 - 24.12.2021

Bisettelsen vil kun ha nærmeste og inviterte tilstede grunnet smittevernrestriksjoner. Seremonien filmes og kan følges direkte her fra minnesiden.

Annonser for Pål Kristiansen

Dødsannonse
Dødsannonse
Innrykksdato
Romerikes Blad
30-12-2021