Informasjon

Trond Johan Rasmussen

  • 17.04.1953 - 06.02.2024

Vår kjære

Vi hedrer Trond, en kjærlig ektemann, far og farfar. Han etterlater seg et varig inntrykk i hjertene til sin kone, sønner, svigerdøtre, barnebarn og hunden Balto. Hans kjærlighet og minner vil alltid leve videre i våre hjerter. Minnegaver kan gis på denne siden og vil gå til støtte til Kreftforeningen.

Annonser for Trond Johan Rasmussen

Dødsannonse
Dødsannonse
Innrykksdato
Nettannonse på Portal
09-02-2024