Else Marie Semb Thorstvedt

  • Født: 3. november 1933
  • Død: 15. mars 2021

Takk for alt du har vært for oss

Bilde til minneord


Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: