John-Erik Brust

  • Født: 27. april 1953
  • Død: 30. mars 2021

Dødens makt kan ingen hindre, men gode minner kan sorgen lindre.

Bilde til minneord


Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: