Egil Hervig

  • Født: 28. desember 1950
  • Død: 30. juni 2021

Til minne om vår kjære Egil

Bilde til minneord


Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: