Kåre Øygarden

  • Født: 7. oktober 1930
  • Død: 12. august 2021

Om du ønsker å gi en minnegave i Kåres navn kan denne gis til Juvente via kontonummer: 1503 18 64280. Merkes med "gave".

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: