Aud Ingeborg Klair

  • Født: 2. juli 1943
  • Død: 19. august 2021

Bilder


Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: