Aud Karin Johansen

  • 31.07.1941 - 22.12.2021

Vår kjære kone, mor, svigermor, bestemor og oldemor


Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: