Informasjon

Margit Flathaug

  • 08.04.1929 - 16.12.2021

Vår kjære Mamma og Mommo

Velkommen skal du være til hennes Urnebegravelse sammen med oss 7.april 2022 kl 11.30. Et ønske fra henne, og oss denne dagen, er at dere som kommer for å ta ett siste farvel,ikke kler dere i sorte klær. Hun var så glad i farger, så vi ønsker å hedre henne med fine farger og gode minner. Hun ønsket ingen blomster i begravelsen, heller en gave til Leger Uten Grenser (bidrag kan gis på denne minne siden) Vel møtt sammen med oss denne dagen. Dagen før hun hadde blitt 93 år. Hilsen Unni og Linda.

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: