Ragnhild Flesland

  • 21.02.1930 - 02.01.2022

Til minne om vår kjære mor, svigermor, farmor, mormor og olde

Bilder


Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: