Kari Hallerud

  • Født: 1. februar 1957
  • Død: 14. mars 2021
Vestre gravlund nye kapell
Det er innført begrensninger i antall personer i seremonirom. Du finner mer informasjon på våre hjemmesider.

Kontakt begravelsesbyrået
Fonus AS

982 03024
Gå til hjemmesiden

Om begravelsen til Kari Hallerud 

Tid og sted for seremonien 24-03-2021 09:30 Vestre gravlund nye kapell