Karsten Jørgensen

Født 18. april 1953
Død 8. juli 2021

Om seremonien

Bisettes fra Jeløy kapell
torsdag 15. juli kl. 10.00
med familie og
inviterte tilstede.

Tid og sted for seremonien 15-07-2021 

Adresse til bisettelsen

Jeløy kapell, Rambergveien 91, 1513, Moss