Dag Nævestad

Født 13. april 1950
Død 4. september 2021

Om seremonien

Bisettes fra Rygge kapell, torsdag 16. september kl. 12.00. Påmelding til bisettelsen og minnesamværet via Dags minneside.
Grunnet dagens smittesituasjon vil seremonien direktesendes via denne minnesiden.

Tid og sted for seremonien 16-09-2021 

Adresse til bisettelsen

Rygge kapell, Kirkevn. 275, 1580, Rygge

Adresse til minnestunden

Eiketunet, Kubberødveien 41, 1580, Rygge