Jan Eirik Lien

Født 11. juli 1955
Død 3. september 2021

Om seremonien

Grunnet dagens smittesituasjon vil seremonien direktesendes via denne minnesiden. Jeg ber derfor om at kun dobbeltvaksinerte melder seg på for å møte fysisk i seremonien, andre bes følge direktesendingen.
Etter begravelsen vil det bli arrangert en minnestund på Eckbo for nærmeste familie og venner. Disse vil bli invitert direkte.

Tid og sted for seremonien 17-09-2021